Vårt parti

Hej! 

Jag heter Erika Fransson och jag tackar för förtroendet att som ordförande leda arbetare kommunen i Upplands Väsby.

Jag kommer att verka för att jag tillsammans med den nya styrelsen bidrar till att utveckla vårt strategiska arbete för att nå ut med och genomföra vår gemensamma politik. Utifrån den verksamhetsplan, som fastställdes på årsmötet kommer styrelsen att påbörja de åtaganden, som planen innebär.

Min förhoppning är att ni medlemmar, som idag har ett förtroendeuppdrag ser styrelsen som Ert självklara ”bollplank”. Samt att ni fortsätter komma med bra inlägg och tips på förbättringsområden utifrån er specifika kunskap.

Även Du medlem, som inte har något förtroendeuppdrag är oerhört viktig i detta arbete. Min önskan är att du tillsammans med styrelsen, övriga förtroendevalda och andra samverkanspartners upplever att den riktning vi inom partiet har leder till framgång.

Jag vill rikta ett stort tack till Azadeh Rojhan, avgående ordförande, för din insats i styrelsen. Azadeh Rojhan fortsätter att verka för partiet, såväl i riksdagen som i kommunen. 

Jag hoppas att våra medlemsmöten blir välbesökta. Du gör skillnad!

Hälsningar 
Erika Fransson
Ordförande Socialdemokraterna Upplands Väsby