Arbetarekommunens styrelse

 

Valda vid årsmötet för arbetarekommunen i Upplands Väsby 19 mars 2016:

Erika Fransson, Ordförande
Sara Norberg, Kassör
Sam Sandberg, Facklig ledare
Barbro Brolin
Ellen Forström
Anders Bergström
Anita Bergkvist
Kevin Sjödin
Arezo Rojhan
Helmi Nuutinen
Shahin Khosravi

  
Adjungerade  
Mathias Bohman  Kommunstyrelsens ordförande
Anki Martens Kommunalråd
Sofia Lund Politisk sekreterare