Medlemsinformation

Den 23-24 april genomförs Stockholms läns partidistrikts 104:a distriktskongress 2016. Kongressen kommer att vara på Scandic Infra City i Upplands Väsby, kanalvägen 10.Temat för kongressen är Frihet, framgång och livskvalitet. 

På www.scandichotels.se/upplandsvasby se hittar ni all information om hur man enklast tar sig till hotellet.


Nomineringar

Distriktskongressen ska välja följande funktioner:
  • Distriktsstyrelse, bestående av nio (9) ordinarie ledamöter och fem (5) ersättare. Ordförande, vice ordförande, studieorganisatör och facklig ledare, som ingår i de nio ordinarie ledamöterna, väljs särskilt.
  • Revisorer, bestående av tre (3) ordinarie revisorer och tre (3) ersättare.  

OBS! Mandattiden för styrelse och revisorer två år.
 

Onsdag  27 januari -Nomineringsstopp för styrelsen till partidistriktet via mail: snominering@gmail.com (beslut vid medlemsmöte 28 januari)


Representation

Kongressen 2016 består av 250 ombud, fördelade med två (2) fasta mandat per arbetarekommun och övriga ombud fördelas efter arbetarekommunernas medlemsantal per 2015-12-31. Ombudsfördelning och dag-och arbetsordning kommer vi att få från partidistriktet (det var varit svårigheter med medlemsregistret).

Torsdag 17 februari - Nomineringstopp och val av ombud till distriktskongressen via mail: snominering@gmail.com (beslut  vid medlemsmöte 18 februari)

 

 

 

Infobladet

Varje vecka har vi som ambition att publicera vi veckans infoblad med aktuella händelser.

Eftersom vi har ett antal medlemmar som inte äger en dator, och inte har tillgång till E-post, skickas några nummer per år även ut som vanlig post.

Här kan du själv hämta och läsa den.

2015

Vecka 3

Vecka 5

Vecka 6

Vecka 9

Vecka 12

Vecka 13

Vecka 14

Vecka 15

Vecka 16

Vecka 18

Vecka 19

Vecka 20

Vecka 21


 

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-07 15:20