Kommunala gruppen

Kommunala gruppen består av våra förtroendevalda i bland annat kommunfullmäktige, nämnder och styrelser, men alla gruppmöten är öppna för alla medelmmar. Vi träffas regelbundet för att gå igenom politiska ärenden och verksamheterna ute i nämnderna.

Sammanträden

Datum: 25 maj, 20 augusti, 24 september, 29 oktober, 19 november.

Lokal: Socialdemokraternas Partilokal, Dragonvägen 31.

 

Kl. 18-19            Gruppledare, ordförande och viceordförande.

Kl. 19-21            Ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (KF+KS)

 

Kallelse och dagordning skickas ut en vecka innan mötet. Förhinder meddelas till sofia.lund@upplandsvasby.se.

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-08 10:23