Våra politiker

Här finner du information om våra politiker i kommun, landsting och riksdag.

 -Gruppledare /ordförande/vice ordförande.

(kontakt)

Mathias Bohman
Orförande: Kommunstyrelsen, Bo i Väsby AB,Väsbyhem Fastighets ABB, Styrgruppen för bibliteks-
och kulturlokaler,Styrgruppen för kommunövergripande skolutveckling. Vice ordförande: Kommunstyrelsens allmänna
utskott, kommunstyrelsens miljö och planutskott.

Leif Berglund
Ordförande Kommunfullmäktige.

Ann-Christin Martens
Ordförande Social- och äldrenämnd. Vice ordförande: Kommunstyrelsen, Kommunalt
handikappasråd

Gert Lindström
Ordförande byggnadsnämnd

Ibrahim Abdallah.
Ordförande Styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor. Vice ordförande utbildningsnämnden.

Ann-Christin Jyttner
Vice ordförande Kultur och fritidsnämnd.

Johan Thidell
Ordförande Väsbyhem.

Ali Kashefi
Ordförnade kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott.

Lotta Lind
Vice ordförande Miljö och hälsoskyddsnämnd.

Sara Norberg
Ordförnade Valnämnd

Berith Söderström
Vice ordförande gemensam överförmyndarnämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby.

 

Här hittar du information om våra politiker i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och i olika nämnder och styrelser.

 

Landsting
Kontakt

 

 

Riksdag

Azadeh Rojhan
Kontakt