Hur vill DU fira Första Maj 2013?

Du inbjuds till en workshop på partiexpeditionen måndag 19 november, kl 18.00 där vi tillsammans ska försöka utveckla partiets Första Maj-firande i Uppsala.

Tradition eller förnyelse eller både/och? Vad Tycker Du? Kan vi överge gamla måsten? Kan vi hitta nya inslag som lockar fler att delta? Välkommen!

Anmäl Dig gärna i förväg till Eva Pylvänen på partiexpeditionen,  eller tel 018-65 66 41. Och sprid gärna inbjudan via eventet på Facebook-