Representantskap


  Måndag 3 december, kl 18.00

På dagordningen: Beslut om remissvar på förslaget till nytt partiprogram.

Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40

Alla medlemmar är välkomna!


Represententantskapet är Socialdemokraterna i Uppsalas högsta beslutande organ. Alla föreningar som ingår i Uppsala Arbetarekommun utser ombud och ersättare utifrån sitt medlemsantal. Men alla medlemmar är välkomna!