Kommunalråd och politiska sekreterare

Sedan valet 2014 styrs Uppsala av en rödgrön majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Kommunledningen sitter i Uppsala kommuns lokaler på Stationsgatan 12 (se karta).

Vår postadress är Uppsala kommun, Kommunledningskontoret,  753 75 UPPSALA

 

Marlene Burwick

Marlene Burwick, kommunstyrelsens
ordförande tillika kommunalråd

Övergripande styrning och samordning, ekonomi,
finans, sysselsättning, närinsliv, bolagsstyrning.

Telefon: 018 727 13 34
E-post
Facebook
Blogg
Twitter
Pressbilder

 

Erik Pelling

Erik Pelling, kommunalråd
Plan- och bygg, mark och exploatering, bostäder,
äldre, landsbygd.

Telefon: 018 727 13 18
E-post
Blogg
Twitter
Pressbilder

 

Caroline Andersson

Caroline Andersson, kommunalråd
För-, grund- och gymnasieskola, kultur.
Telefon: 018 727 13 51
E-post
Pressbild

 

Susanne Eriksson, politisk stabschef
Samordningsansvar för den politiska majoriteten.
Telefon: 0727-28 97 68
E-post

Jens Petersen, politisk sekreterare
Telefon: 0725-82 89 42
E-post

Amanda Schulin, politisk sekreterare
Telefon: 0767-98 31 16
E-post

 

I den styrande rödgröna majoriteten i Uppsala kommun ansvarar Miljöpartiets kommunalråd för hållbarstadsmiljö, gata & trafik, miljö & klimat, HR-frågor, idrotts- och föreningsfrågor samt e-förvaltning. Vänsterpartiets kommunalråd ansvarar för sociala frågor, sociala investeringar, jämställdhet, antidiskriminering/MR, fritid barn & unga samt konsumentfrågor. Vill du kontakta Socialdemokraterna rörande någon av dessa frågor, vänd dig då till Susanne Eriksson (se ovan).