En 2020-strategi för Uppsala

Uppsala 2020

60 procent av ärendena i kommunfullmäktige påverkas av EU. Uppsala påverkas av EU i sin roll som samhällsbyggare, serviceproducent, tillsynsmyndighet och som Uppsalas största arbetsgivare. Socialdemokraterna tar målen från Europa 2020 på allvar för Uppsala. Europa och Uppsala hänger samman och vi behöver investera i jobb, utbildning och ett samhälle som håller ihop. Därför presenterar Socialdemokraterna i Uppsala nu en lokal Europa 2020-strategi, där vi kopplar samman de nationella och regionala målen för Europa 2020 med våra egna målsättningar och visioner för Uppsala.

– Vi tar målen från Europa 2020 på allvar. Vi kopplar därför samman de nationella och regionala målen för Europa 2020 med våra egna målsättningar och visioner för Uppsala 2020. Uppsala ska bli Europas mest attraktiva kunskapsregion. Vi ska ha ett bra företagsklimat, en aktiv näringspolitik och en ambitiös miljöpolitik för en smart, inkluderande och hållbar tillväxt, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Uppsala är den fjärde storstaden i Sverige, en kreativ kunskapsstad och en del av Europa. Vi måste arbeta aktivt för att ta tillvara Uppsalabornas intressen i EU och ha en strategi för hur vi agerar. Vi behöver arbeta med andra städer för att bevaka och påverka EU och vi ska vara i framkant när det gäller att lyfta fram och stärka Uppsala som en internationell kunskapsnod, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Ladda ner Socialdemokraternas strategidokument "Uppsala 2020 – en del av Europa 2020" här

Ladda ner presentationen av Socialdemokraternas strategidokument "Uppsala 2020 – en del av Europa 2020" här

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-13 10:47