Handlingsprogram för ett jämställt Uppsala

Uppsala ska stå i framkant gällande jämställdhet. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Det är dags att ta ojämställdheten på allvar. Socialdemokraterna i Uppsala presenterar därför ett handlingsprogram för ett jämställt Uppsala. Det samlar politiska förslag från nationell, lokal och regional nivå.

”Vi behöver en ny politisk inriktning i Sverige och i Uppsala som tar ojämställdheten på allvar. Alliansens skattesänkarpolitik har slagit hårt mot kvinnor som har lett till en osäkrare arbetsmarknad, en välfärd med brister och försämrade arbetsvillkor.” – Marlene Burwick, kommunalråd (S).

”Akademiska sjukhuset är ett av de sjukhus som länge brottats med personalbrist som lett till en ohållbar arbetssituation. Orsakerna till personalbristen är flera, men många bottnar i ojämställdhet. På samma sätt är jämställdhet vägen till en hållbar sjukvård” – Vivianne Macdisi, landstingsråd (S).

Läs Socialdemokraternas handlingsprogram för ett jämställt Uppsala här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-01 13:29