Skuggbudget 2014-2017

Ordning och reda i kommunens finanser är avgörande för vår sysselsättningspolitik och för en stark välfärd. Fler jobb, en bra utbildning och goda uppväxtvillkor för våra barn är grunden för Socialdemokraternas politik för Uppsala.

Ladda ner det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala för perioden 2014-2017 här.

Ladda ner presentationen av det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala för perioden 2014-2017 här.

I det socialdemokratiska budgetförslaget har vi ett ekonomiskt överskott på 73 miljoner, jämfört med den borgerliga majoritetens 4 miljoner. Vi vet nämligen att tillväxttalen de närmsta åren är låga och att våra kostnadsökningar tilltar. Precis som på 90-talet riskerar den moderatledda alliansen nu alltså åter Uppsalas ekonomi och välfärd med sina obefintliga marginaler. Följderna av det känner vi till: skola, vård och omsorg kommer att drabbas av nedskärningar. Det är oacceptabelt.

Med ett ekonomiskt överskott säkerställer vi god ordning i de offentliga finanserna. Därigenom skapas också en buffert för att möta de utmaningar som förändringar i omvärlden innebär. Välfärden tryggas och får marginaler för påfrestningar. Det är viktigt.

Våra främsta investeringar gör vi i jobb och utbildning. Vi prioriterar:

  • Mindre klasser och mer personal i förskolan och skolan. Mindre klasser ger lärarna mer tid med varje elev så att varje elev kan ges stöd i sin utveckling.
  • Sommarjobb för elever i årskurs 9 och 1:an och 2:an på gymnasiet.
  • Utbildningskontrakt för arbetslösa unga under 25 år utan fullständig gymnasieexamen.
  • Att tillsammans med det regionala näringslivet utveckla gymnasieskolans yrkesprogram till yrkescollege, för att kvalitetssäkra utbildningen, öka elevers kontakt med arbetslivet och minska avhoppen från gymnasiet.


Ordning och reda i kommunens finanser är avgörande för vår sysselsättningspolitik och för en stark välfärd. Fler jobb, en bra utbildning och goda uppväxtvillkor för våra barn är grunden för Socialdemokraternas politik för Uppsala.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-23 13:24