Luthagens och Stenhagens S-förening

Vi är den socialdemokratiska föreningen i västra Uppsala. Vårt område är bland annat Luthagen, Stenhagen, Herrhagen, Vänge och Järlåsa.

Ordförande: Johan Sundman
E-post 
Vice ordförande: Johnny Svahn
E-post