Svartbäckens S-förening

Svartbäckens s-förening hade varit vilande ett antal år när den startades om på 1960-talet. Medlemsantalet ökade stadigt till början av 90-talet, då antalet som mest var ca 180. Därefter minskade medlemsantalet till som minst 50, för att efter valet 2006 sakta börja öka. Vid slutet av år 2013 var vi 62 medlemmar.

Föreningens gränser är Luthagsleden från Fyrisån österut till järnvägen, norrut till Bärbyleden, västerut till och med Bärby hage, till sist längs ån till Luthagsleden. Området omfattar stadsdelarna Norra Svartbäcken, Tuna backar, och Bärby hage.

Föreningen har en styrelse med för närvarande 10 medlemmar som träffas ett tiotal gånger per år. Styrelse och andra funktionärer väljs på årsmötet i februari.

Flera medlemmar är med i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, styrelser och nämnder. En medlem är också med i Gamla Uppsala församlings församlingsråd. Genom dessa medlemmar får föreningen information om aktuella händelser och kan påverka på olika sätt.

Våra aktiviteter består av medlemsmöten och öppna möten, då alla är välkomna, inte bara medlemmar. Vid dessa möten diskuterar vi aktuella händelser, som byggandet av Bärbyleden på 80-talet och frågan om privatflyg på Ärna. En del möten görs i form av torgmöten, främst på Torbjörns torg. Vissa möten gör vi tillsammans med andra s-föreningar eller ABF.

Vi har också gjort utflykter och studiebesök och haft studiecirklar. Under perioden 2004-2007 hade vi cirklar om Baltstaterna och Polen, och vi besökte också dessa länder. Just nu diskuterar vi en studiecirkel om Kurdistan och att göra en resa till östra Turkiet.

Vid valen till kommun, landsting, riksdag och kyrka deltar många medlemmar i dörrknackning, genom att sitta i valstugor och utdelning av valsedlar på valdagen.

Att delta i föreningens och arbetarekommunens verksamhet ger en god inblick i vad som händer i samhället, förutom det goda kamratskapet.

Styrelsen/Gunnar Sedvallson

Kontakt
Studieorganisatör: Ankerstål Dominic
E-post

Ordförande: Bedo Kaplan  
E-post