Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (f.d. Broderskap) bildades 1929 och är en av Socialdemokraternas fyra sidoorganisationer. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är en radikal kraft inom både arbetarrörelsen och i kyrkor och samfund. Vi samarbetar också nära med freds- och solidaritetsrörelser. Vi hämtar inspiration i brytningen mellan det kristna kärleksbudskapet och den demokratiska socialismen.

Ordförande: Loa Mothata  
E-post
Hemsida http://broderskapuppsalalan.wordpress.com