Tjänstemannaföreningen

Tjänstemannaföreningen i Uppsala belyser frågor som rör kunskapssamhället, den nya arbetsmarknaden och välfärden. Vår förening verkar för att sätta tjänstemannafrågor på den politiska agendan genom opinionsbildning, facklig samverkan och debatt. Vi arrangerar regelbundna temakvällar där vi bjuder in intressanta föredragshållare med efterföljande diskussion.

Ordförande Patrik Hedlund

0703-671002
E-post

Medlemsansvarig Mathias Eriksson

0768-799858
E-post

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-08 14:20