Vad är en S-förening?

Det är den socialdemokratiska föreningen - i bostadsområdet eller på arbetsplatsen, som samlar socialdemokrater kring en viss fråga - som är partiets grundorganisation. Det är här, bland grannarna och arbetskamraterna, som politiken diskuteras och verksamheten bedrivs.

Varje förening har stora möjligheter att själva välja sina arbets- och organisationsformer - därför skiftar förhållandena mycket.

Det är till föreningen folk vänder sig när man vill ha besked, när man vill säga ifrån. Föreningen tar tillvara medlemmarnas och de boendes åsikter och krav, driver områdets intressen och värvar fler för partiets politik och idéer. I föreningen erbjuds medlemmarna och andra intresserade utbildning i studiecirklar, praktiskt arbete i valrörelsen och kring konkreta frågor - och inte minst gemenskap och samhörighet. Föreningen plockar fram och föreslår de  personer man tycker skulle företräda väljarna på ett bra sätt på olika uppdrag i kommun, landsting och riksdag. Föreningen är öppen för alla som ställer upp på partiets program - och alla behövs. Ingen tvingas till mer aktivitet än man hinner med och har lust med.

Att föreningen har ett självständigt ansvar för verksamheten inom sitt eget område innebär inte att man är begränsad till de lokala frågorna. Kommunala frågor, rikspolitik och internationella frågor är viktiga i många föreningar.

Men det finns ingen mall för föreningens arbete. Den formas av de aktiva medlemmarna och påverkas av de lokala förutsättningarna, medlemmarnas intressen och möjligheter. Och visst finns det brister i verksamheten. Därför finns alltid möjlighet att göra en insats.

Föreningen leds av en styrelse som väljs direkt av alla medlemmar. I många föreningar finns det arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av verksamheten - till exempel information eller studier.

De flesta föreningar verkar i ett bestämt geografiskt område. Det finns också socialdemokratiska föreningar på vissa arbetsplatser. Dessutom kan det finnas särskilda föreningar som samlar socialdemokrater kring en viss fråga, till exempel miljön; föreningar som samlar socialdemokratiska pensionärer eller invandrare, för att nämna några exempel.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-16 14:39