Våra politiker

 

HÄR NEDAN HITTAR DU VÅRA REPRESENTANTER 

Kommunstyrelsen
Anders Hedeborg (S)
Vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)

Ersättare
Dick Isaksson (S)
Maria Johansson Gray (S)
Amanda Hellman (S)
Elin Andersson (S) 

Kultur och utbildningsnämnd
Göran Fältgren (S)
Ordförande 

Ordinarie ledamöter
Bashar Abboud (S)

Ersättare 
Anncathrin Kristiansson (S)
Amanda Hellman (S)

Bygg och miljönämnd
Desireé Forsén (S)
Ordförande

Ordinarie ledamöter
Bob Råsten (S)

Ersättare
Maria Johansson Gray (S)
Anncathrin Kristiansson (S)

Socialnämnden
Jan-Inge Printz (S)
Vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Sabina Grandin Mildh (S)

Ersättare
Magnus Gustafsson (S)
Lennart Pettersson (S)

Kommunfullmäktige
Magnus Gustafsson (S)
Ordförande

Ordinarie ledamöter
Marita Karlsson (S)
Anders Ahl (S)
Jane Råsten (S)
Desirée Forsén (S) - gruppledare
Göran Fältgren (S)
Maria Johansson Gray (S)
Helga Averby (S)
Yvonné Gustafsson (S)
Jan-Inge Printz (S)

Ersättare
Jörgen Aldrin (S)
Linda Karlsson Andersson (S)
Sabina Grandin Mildh (S)
Lars-Ove Gustafsson (S)
Karin Fornander Sundberg (S)

Vatten och avfallsnämnden
Leif Jernér (S)

Överförmyndarnämnden
Jörgen Aldrin (S)