Arbetarkommunens sammanträden

 • 2016-09-01 kl 18.00 Styrelsemöte
  Plats: Strömsvik
 • 2016-09-10 och 2016-09-11 kl 09.00-15.00
  Utbildningsdagar för styrelsen
  Plats: Folkets Hus,Gusum

 • 2016-09-24 kl 09.00-15.00 Ledarskapsutbildning
  Utbildningsdag för förtroendevalda och andra intresserade medlemmar
  Plats: Linköping

 • 2016-10-06 kl 18.00 Styrelsemöte
  Plats: Strömsvik

 • 2016-11-09 kl 18.00 Styrelsemöte
  Plats: Strömsvik

 • 2016-11-10 kl 18.00 Medlemsmöte
  Plats: Strömsvik

 • 2016-12-08 kl 18.00 Styrelsemöte
  Plats: Strömsvik