Förmöten inför KF

  • 2017-01-30 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik

  • 2017-04-03 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik

  • 2017-05-29 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik

  • 2017-09-04 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik

  • 2017-10-30 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik

  • 2017-11-27 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik