Förmöten inför KF

  • 2016-09-05 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik

  • 2016-10-31 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik

  • 2016-11-28 kl 18.00-19.00 Plats: Folkets Hus, Valdemarsvik