Fullmäktigegruppens sammanträden

 • 2016-08-10 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2016-09-08 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2016-10-13 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2016-11-03 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2016-12-01 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik     


 • Ärenden:
  Rapporter från ordförandena för nämnder, utskott och styrelser
  Det kommande kommunstyrelsemötet
  Övriga frågor