Fullmäktigegruppens sammanträden

 • 2017-01-04 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2017-02-09 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2017-03-09 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2017-04-06 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

 • 2017-05-04 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik  

 • 2017-06-01 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik    

 • 2017-08-10 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik   

 • 2017-09-07 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik   

 • 2017-10-05 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik 

 • 2017-11-02 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik     

 • 2017-11-30 kl 18.00 Plats: Fullriggaren, Strömsvik

  Ärenden:
  Rapporter från ordförandena för nämnder, utskott och styrelser
  Det kommande kommunstyrelsemötet
  Övriga frågor