Valet 2014

Vid valet till kommunfullmäktige 2014-09-14 gjorde Arbetarpartiet-Socialdemokraterna framsteg jämfört med valet 2010. Partiet erhöll 1931 röster, vilket är en ökning med 93 röster sedan 2010. Antalet erövrade röster utgör 36,30 % av den totala summan avgivna giltiga röster, en ökning med 1,45 %. Ökningen har dock inte inneburit någon förändring av mandaten, som fortfarande är 13 av Kommunfullmäktiges 35 mandat.
Valda ledamöter till Kommunfullmäktige är de 13 första namnen på Kommunfullmäktigelistan. Påföljande 7 namn är ersättare.
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna är kommunens största parti.
2014-10-14 träffades en överenskommelse mellan S, NP, V och MP om att bilda majoritet för fortsatt styre av Valdemarsvik under mandatperioden 2015-2018.

 
Kommunalråd och Arbetarkommunens ordf Helen Johansson Kokkonen samt Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordf Erland Olauson - mandatperioden 2015-2018