Kommunfullmäktigelista, Kommunalvalet 2014

 

Kommunfullmäktigelistans åtta första namn, fr v Ulla Wallering Fall, Örjan Carlsson, Lars Beckman, Charlotte Kettle, Helen Johansson Kokkonen, Erland Olausson, Nhela Ali, Ted Starkås

1. Erland Olauson 65 år, jurist, Ringarum

2. Helen Johansson Kokkonen 46 år, fritidspedagog, Gusum

3. Lars Beckman 55 år, operatör, Valdemarsvik

4. Charlotte Kettle 53 år, vårdcentralchef, Valdemarsvik

5. Örjan Carlsson 64 år, verktygsarbetare, Gusum

6. Ulla Wallering Fall 65 år, utredare, Ringarum

7. Ted Starkås 34 år, verktygsarbetare, Valdemarsvik

8.  Nhela Ali 43 år, kommunikatör, Gusum

9. Mikael Johnsson 46 år, praktiksamordnare, Gusum

10. Inga Ericsson 73 år, pensionär, Gusum

11. Jan Karlsson 62 år, verkstadschef, Gusum

12. Lena Gustavsson 53 år, företagare, Skeppsgården

13. Johan Carlström 46 år, säljare, Gusum

14. Gunilla Strid Beckman 66 år, behandlingsassistent, Valdemarsvik

15. Carina Plomen  55 år, lokalvårdare, Ringarum

16. Erik Lundberg 68 år, pensionär, Gryt

17. Helen Gustavsson 49 år, undersköterska, Ringarum

18. Ingemar Gustavsson 58 år, företagare, Skeppsgården

19 Malin Henriksson 44 år, undersköterska,Gusum

20. Majlis Paakkari 56 år, undersköterska, Valdemarsvik

21. Göran Segergren 68 år, rektor, Älgerum

22. Helena Johansson 70 år, pensionär, Valdemarsvik

23. Michael Bastian 49 år, vårdbiträde, Valdemarsvik

24. Annelie Gustavsson  45 år, undersköterska, Valdemarsvik

25. Ronald Ericsson 47 år, besiktningsman, Gusum

26. Maud Carlsson 59 år, behandlingsassistent, Gusum

27. Håkan Nilsson 63 år, metallarbetare, Ringarum

28 .Ingrid Kindkvist 63 år, kontorist, Tryserum

29. Lars Jonsson 66 år, pensionär, Gusum

30. Li Täck 70 år, pensionär, Ringarum