Vår politik

I Valdemarsviks kommun finns stora möjligheter. Det är en fantastisk kommun med vacker natur, bra livsmiljö och människor som älskar sin bygd. Vi socialdemokrater vill samarbeta med alla människor som vill göra vår kommun bättre att leva, bo och arbeta i. Valdemarsvik ska vara en kommun som verkar för att utvecklingen ska bli hållbar – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Vi vet att det inte räcker med politiska beslut, därför vill vi mobilisera företag, föreningar och enskilda för att skapa tillväxt som ger jobb och fler invånare.
Vi vill värna om naturen och miljön för våra barns och barnbarns skull.

Välkommen att delta i det arbetet!