Satsningar i Gusum 2011-2014

Vad har vi gjort i Gusum?


Vi socialdemokrater har tillsammans med V, Mp och NB haft majoritet sedan november 2011. Vi har hunnit rätta till många brister i kommunen som helhet och specifikt för Gusum har vi:

1.    Utvecklat lekplatsen på Hästskovägen i centrala Gusum.

2.    Renoverat Kopparns liv och utrustat den med belysning. 

 1. 3.    Ersatt mögelskadade lokaler med ny förskola och nya lokaler för fritids för sammanlagt 12 miljoner. Den största offentliga investeringen i Gusum under de senaste 30 åren.

 2. 4.    Inrättat en kommunikatörstjänst för att underlätta kontakterna mellan asylboendet och övriga samhället samt ökat samarbetet med polisen och migrationsverket.

  5.    Givit föreningslivet i Gusum möjlighet att bestämma hur 100 000 kr skulle användas i kommundelen.

  6.    Sett till att Bruksgatan och andra gator i Gusum har fått ny asfalt och kompletterat belysningen på kyrkrundan.

  7.    Tillfört badet en ny avfuktnings- och ventilationsanläggning.

  8.    Startat arbetet med en ny detaljplan för Gusums centrum och presenterat en idéskiss för området kring ån efter saneringen.

  9.    Genomfört etapp ett av saneringen av fabriksområdet vid Gusumsån.

  10.   Träffat ett långsiktigt arrendeavtal för Yxningens camping och bidragit till ny båtbrygga.

 3. 11.  Återinfört föreningsbidragen så att t.ex. Gusums IF får 77 000 kr per år till sin verksamhet.
   

 4.  

   

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-30 22:57