Satsningar i Ringarum 2011-2014

Vad har vi gjort i Ringarum?

Vi socialdemokrater har tillsammans med V, Mp och NB haft majoritet sedan november 2011. Vi har hunnit rätta till många brister i kommunen som helhet och specifikt för Ringarum har vi:

 1.    Skapat en ny lekplats i centrala Ringarum

 2.    Tagit bort de förfallna busskurerna som ska ersättas med nya i september

 3.    Givet föreningslivet möjlighet att bestämma hur 100. 000 kr ska användas för förbättringar i centrum.

 4.    Rustat upp Tjenbadet med ny sand, ny flotte och lekredskap samt rivit den förstörda omklädningsbaracken

 5.    Återinfört föreningsbidragen så att t.ex. Ringarums IF får 102 000 kr per år för att sköta sina planer.

 6.    Löst den 20 år gamla tvisten om sågverksområdet så att kommunen nu är lagfaren ägare till marken.

 7.    Startat ett nytt LSS-boende för äldre.

 8.   Ersatt den oljebaserade uppvärmningen av Ringgården och Ringarums skola med flispanna.

När förbifarten i Söderköping byggs 2017 kommer Ringarum att bli ännu mera attraktivt som pendlingsort.

I Ringarum vill vi därför – i samråd med Ringarumsborna - skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde på kommunens mark.

En sådan utbyggnad av centrala Ringarum ställer ännu större krav på fungerande samlingslokaler. Därför vill vi överlåta stationshuset till en ekonomisk förening på sådana villkor att huset blir renoverat.