Vårt parti

Socialdemokraterna ansvarar sedan 2011 för styret av Valdemarsviks kommun tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Nybyggarpartiet.
Utifrån valresultatet 2010 tog den borgerliga alliansen "regeringsmakten" i kommunen. Efter svidande kritik av kommunens revisorer beviljades inte den borgerliga alliansen ansvarsfrihet av Kommunfullmäktige, vilket resulterade i att den avgick 2011 och maktskifte uppstod.
Under mandatperioden 2015-2018 innehar Socialdemokraterna i Valdemarsvik 13 (2010-2014: 13) av Kommunfullmäktiges 35 mandat, efter att vid kommunalvalet 2014 ha fått 36,3%  (2010: 34,8 %) av rösterna. I valet till Riksdagen och Landstinget fick Socialdemokraterna 35,3% (2010: 36,9 %) respektive 39,7 (2010: 37,3 %) av Valdemarsviks röster. Socialdemokraterna är kommunens största parti.
Aktiva medlemmar i partiet är ca 160 till antalet. En siffra som borde kunna höjas avsevärt. Att vara medlem i Socialdemokraterna innebär att ta ställning för och skapa ett samhälle byggt på våra värderingar om alla människors lika värde.
Som medlem ger du ditt stöd till idéer du tror på. Du kan välja att vara passiv medlem, men om du väljer att engagera dig aktivt blir ditt medlemskap också en möjlighet att förändra ditt och andras liv!

Bli medlem i vårt parti. Tillsammans skapar vi en bättre framtid. För alla.
Gå med oss nu!