Kvinnoklubb

Kommunens socialdemokratiska kvinnoklubb benämns Gryts Socialdemokratiska Kvinnoklubb.
Kvinnoklubben har 13 medlemmar

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Helena Johansson

Kassör
Inga Frykberg

Sekreterare
Kerstin Johansson

Övriga ledamöter
Siv Kvarnström
Inger Nilsson
Ersättare
Maj-Britt Nilsson
Inga Andersson

Revisorer:
Erik Lundberg
Maj Engström
Ersätare
Christer Nilsson