Presentation av några förtroendevalda

Hon blir Valdemarsviks nya kommunalråd


Helen Johansson Kokkonen (S) har enhälligt röstats fram till nytt kommunalråd. Hon tillträder sin nya post 1 januari.

Därmed tar Lars Beckman (S) ett steg tillbaka från uppdraget som kommunalråd, och övertar rollen som överförmyndare efter Jan-Olof Andersson. Erland Olauson och Helen Johansson Kokkonen blir Valdemarsviks två nya kommunalråd, på 40 respektive 100 procent.
Helen Johansson Kokkonen har varit engagerad i Valdemarsvikspolitiken sedan 1994. Hon är 46 år och bor med man och barn i Gusum. Hon beskriver hur hon växte upp i ett politiskt rött hem men valde att engagera sig politiskt först i 20-årsåldern.
–  Att jag skulle bli kommunalråd har funnits med i diskussionerna de två senaste mandatperioderna, men jag har inte velat ge upp mitt civila yrke som fritidspedagog tidigare. Men till sist måste man nog välja, och då blev det att jag väljer att pröva rollen som politiker på heltid, säger hon.
Privat beskriver Helen Johansson Kokkonen sig som en fotbollsmorsa, som förvånat funnit sig själv vara en person som högljutt hejar fram sitt barn till seger från sidan av fotbollsplanen. Hon arbetar även idellt med Gusums Folkets Hus och den bioverksamhet som finns där. Politiskt har hon sedan 1990-talet haft en mentor i Britt Olauson, som var oppositionsråd i Valdemarsvik åren 1994 till 2006.
Vad är det viktigaste du har lärt dig av Britt Olauson?
–  Att inte ge sig. I politik får man tjata, och till sist kan det man vill få fram äntligen landa i god jord. Man får inte ge sig.
Helen Johansson Kokkonen blir Valdemarsviks andra kvinnliga kommunalråd någonsin. Lena Ek (C) innehade posten mellan åren 1994 till 1998.

(NT 2014-11-05)

 

Han vill hitta nya vägar i politiken


Från facklig företrädare i IF Metall till socialdemokratisk politiker. Nej, det handlar inte om statsminister Stefan Löfvén, utan om Ted Starkås – ett av de nya ansiktena i Valdemarsviks kommunfullmäktige.
Han är verktygsarbetare på Nordic Brass i Gusum och har i sju år varit fackordförande för IF Metall på arbetsplatsen. Vid årsskiftet fick han ett telefonsamtal och en fråga om att gå med i Socialdemokraterna. Han behövde inte fundera länge innan han tackade ja.
Likt partiets ordförande är också Ted Starkås intresserad av samarbete över blockgränserna. Han tror att det kan vara lättare på kommunal nivå än det har varit för regeringen.
- Jag hoppas att vi kan hitta bättre samarbete och överenskommelser. Det är mycket det som påverkar att jag vill vara med, säger han.
Ted Starkås vill med sitt nya uppdrag som politiker bidra till ett bättre debattklimat och lyfta fram bra saker som händer i Valdemarsvik.
Han har redan tagit plats i kommunfullmäktige och kommer också att sitta i kommunstyrelsen och som ersättare i barn, utbildning och arbetsmarknad.
- Eftersom jag kommer från fackligt håll brinner jag för arbetsmarknadsfrågor, förklarar han.
Trots att han kommer från en socialdemokratisk familj ser han inte det som en förklaring till att han valt att engagera sig i just s.
- Jag var med farfar någon gång och satte upp valaffischer och hörde Palme tala på Kolmården, men ville bilda mig en egen uppfattning i gymnasieåldern, säger han.
För honom var det erfarenheten som industriarbetare som avgjorde partitillhörighet.
- Jag började jobba när jag var 20 och förstod hur arbetslivet fungerade. Då såg jag inget alternativ.
Ted Starkås bodde som liten i Hannäs som ligger mitt emellan Åtvidaberg och Valdemarsvik. I mellanstadieåldern flyttade han till Gusum och bor nu i Valdemarsvik.
- Jag skulle inte vilja bo i en större ort. Det är genomtrevligt folk här, man vet vilka de flesta är och känner sin granne.
Genom åren har han varit aktiv i föreningslivet, särskilt i sportens värld. Fotbollen har följt med hela vägen, men han har också varit aktiv inom golf och dart.
Nu väntar nya lärdomar inom kommunpolitiken. Efter årsskiftet ska alla nya ledamöter i kommunfullmäktige gå en utbildning och fram till dess passar Ted Starkås på att vara med på så många möten som möjligt och ta lärdom av övriga partimedlemmar.
- Erland Olauson är väldigt kunnig – att ha honom i närheten är guld värt.

(NT 2014-12-13)

 

68-åring vill göra skillnad i politiken


Det socialdemokratiska arbetararvet har funnits med ända sedan barnsben, men det var först efter att han lagt arbetslivet bakom sig som Göran Segergren bestämde sig för att engagera sig i politiken. Nu tillträder 68-åringen en av Valdemarsviks tyngsta politiska poster.
Egentligen är det väl Folkpartiets partiledare Jan Björklund som är den yttersta orsaken till att Göran Segergren har valt att engagera sig politiskt. Efter nästan trettio år som rektor inom den kommunala skolan och som tjänsteman under olika politiska styren står inte den förre utbildningsministern särskilt högt i kurs hos socialdemokrat Segergren.
- Nej, jag menar att det svenska skolväsendet har utsatts för en mängd ogenomtänkta reformer under Björklunds tid som utbildningsminister och nu kan vi tydligt se att resultaten i skolan har sänkts som en direkt följd av det, säger Göran Segergren när vi sitter i vardagsrummet i huset i Älgerum.
Att vända riktning på de sjunkande utbildningsnivåerna är också en av de frågor som kommer att finnas mycket högt upp på Segergrens dagordning när han nu tillträder som ny ordförande för barn, utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet. Dessutom vill han utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen för att pressa ner arbetslöshetssiffrorna i Valdemarsviks kommun.
Men vem är han då mannen som kommer att ta över ansvaret för en av kommunens tyngsta politiska utskott? Själv beskriver Göran Segergren sig som en politiskt engagerad socialdemokrat som värnar om de mjuka politiska frågorna, som bland annat barn, utbildning och arbetsmarknad. Detta kombineras med ett brinnande intresse för kulturfrågor och hembygdsrörelsen.
Själv undrar jag hur han vid sextioåtta års ålder kommer att orka med att klara av ett sådant krävande jobb som det innebär att vara ordförande för barn och utbildningsutskottet. Göran medger att han tänkte igenom uppdraget både en och två gånger innan han tackade ja till erbjudandet.
- Jag sticker inte under stol med att jag var tveksam först när jag fick frågan om jag ville ta över ordförandeskapet, men efter att ha diskuterat frågan med min familj och partikamrater accepterade jag uppdraget. Vi får ta en mandatperiod i taget som ordförande till att börja med.
Arbetargrabben med rötterna i Sörmland är permanent bosatt utanför Valdemarsvik sedan 2007, och Göran Segergren har ett stort hopp för kommunens framtid. Den vackra naturen, närheten mellan människor och myndigheter och småföretagarkulturen som finns i trakten är faktorer som den nye ordföranden för barn, utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet ser som Valdemarsviks starka kort för att fortsätta växa.

(NT 2014-12-20)

 

Han blir kvar i kommunhuset

Tidigare kommunalrådet Lars Beckman (S) har nu axlat rollen som överförmyndare.

Inför valet aviserade tidigare överförmyndaren Jan-Olof Andersson (S) att han inte hade för avsikt att fortsätta med överförmyndaruppdraget. Frågan gick därför till Lars Beckman.
- Det är ett ganska tufft uppdrag, och väldigt betydelsefullt. Men jag bestämde mig för att tacka ja till nomineringen, säger Lars Beckman.
Lars Beckman satt fram till årsskiftet som kommunalråd i kommunhuset Strömsvik. Trots att det uppdraget nu har axlats av Helen Johansson Kokkonen hänger Beckman fortfarande i kommunhuset flera dagar i veckan.
- Den tidigare överförmyndaren Jan-Olof Andersson hjälper mig med att sätta mig in i allt det här nya. Det är mycket byråkrati och dokumentation, förklarar han.
Lats Beckman har själv erfarenhet av att vara gode man, och sedan 1 januari i år har han nu fått inblick i överförmyndarens utmaningar.
Att se till att gode män och förvaltare ges möjlighet att utföra sitt uppdrag på bästa sätt är nog den största utmaningen. Att de får den uppbackning de behöver, säger han.
Så här års arbetar Lars Beckman och vice överförmyndare Christina Gårdebäck Stork med att granska årsräkningar där gode män och förvaltare redovisar sin huvudmans ekonomiska förehavanden.
- Det man kan säga om Valdemarsvik är att kommunen, sett till sin storlek, har rätt många huvudmän respektive förvaltare. Just nu granskar vi bortåt 200 årsräkningar.
För några år sedan konstaterades en kraftig behovsökning vad gäller förvaltare och gode män till Valdemarsviks invånare.
- I dag upplever vi inte lika stort tryck på verksamheten. Men det beror också mycket på att vissa förvaltare och gode män tagit på dig flera huvudmän var. Så för vår del söker vi ständigt efter fler som vill engagera sig, säger Lars Beckman.
Under flera år har det konstaterats att överförmyndarens tilldelade tjänstetid på 20 procent, två förmiddagar i veckan, är alldeles för lite.
Frågan om utökad tjänstetid, och därmed budget, är dock vilande just nu.
- Det beror mycket på att det för en dialog om ett samarbete med andra kommuner. Från och med den 1 januari 2015 samarbetar Åtvidabergs kommun med Kinda, Ydre och Vimmerbys kommuner i överförmyndarfrågor. Det är vi i Valdemarsvik också intresserade av.

(NT 2015-02-05)