Arbetarkommunens styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen för Socialdemokraterna i Valdemarsvik/ Valdemarsviks Arbetarkommun ansvarar för partiets inre verksamhet och ställningstaganden i principiellt viktiga kommunpolitiska frågor.

Styrelseledamöter
Ordförande
Mats Kettle
070-5439508
kettle@telia.com  

Vice ordförande
Ted Starkås
076-5454137
ted.starkas@hotmail.com

Kassör
Christer Fall
070-5800852
christerochulla@hotmail.com

Sekreterare
Lena Nilsson
070-7928385
lena.l.nilsson@hotmail.com

Ledamöter
Lars Beckman
070-6450108
lars.beckman@valdemarsvik.se

Göran Segergren
072-2334007
goran.segergren@telia.com

Gunilla Strid-Beckman
070-5207249
gunilla.strid@folkbildning.net

Tomas Kettle
070-6054906
tomas.kettle@hotmail.com

Jessica Ek
076-7906575
Jessica.ek@valdemarvik.se

Helena Johansson
070-2408924
mormor.helena@hotmail.com

Nhela Ali
076-1729475
nhela.ali@valdemarsvik.se

Helén Gustavsson
070-5634334
brata2@telia.com

Malin Andersson - facklig ledare
070-6527124
9anderssonmalin@gmail.com

Marcus Johnsson
070-6821123
marcus_jo82@hotmail.com

Adjungerade styrelseledamöter
Erland Olauson
070-5813065
olauson.erland@telia.com

Helen Johansson-Kokkonen
070-658 49 02
helen.jk@telia.com

Revisorer
Ordinarie
Urban Lööf
076-8437328

Ola Wåhlin
0123-20245

Lennart Nyberg
0123-51465

Revisorsuppleanter
Leif Månsson
0123-20648

Britt Forsström
0123-20676

Valberedning
Inga Ericsson
070-5517710

Erland Olauson
070-5813065
olauson.erland@telia.com