Förtroendevalda för Socialdemokraterna

Kommunfullmäktige       

Ordförande
Jan Karlsson
1:e vice ordförande
Charlotte Kettle
Gruppledare
Erland Olauson
Övriga ledamöter
Helen Johansson Kokkonen
Lars Beckman
Örjan Carlsson
Ulla Wallering Fall
Ted Starkås
Nhela Ali
Mikael Jonsson
Inga Ericsson
Lena Gustavsson
Johan Carlström
Ersättare
Gunilla Strid Beckman
Carina Plomén
Erik Lundberg
Helen Gustavsson
Ingemar Gustafsson
Malin Henriksson
Majlis Paakkari 

Kommunfullmäktiges valberedning

Ordförande
Mikael Jonsson
Ersättare
Inga Eriksson 

 


Helen Johansson Kokkonen och Erland Olausson

Kommunstyrelsen

Ordförande
Erland Olausson
Vice ordförande
Helen Johansson Kokkonen
Övriga ledamöter
Nhela Ali
Ulla Wallering Fall
Ted Starkås
Ersättare
Inga Eriksson
Göran Segergren
Malin Henriksson
Ingemar Gustafsson
Helena Johansson

Kommunstyrelsens demokratiberedning

Ledamot
Ted Starkås 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Ordförande
Erland Olauson 
Vice ordförande
Helen Johansson Kokkonen
Ersättare
Göran Segergren

Kommunalråd

Helen Johansson Kokkonen 100%
Erland Olasuson 40%


Örjan Carlsson

Miljö- och byggnämnden

Ordförande
Örjan Carlsson
Övriga ledamöter
Lena Gustafsson
Carina Plomén
Ersättare
Majlis Paakkari
Michael Bastian
Helén Gustavsson

Valnämnden

Ordförande
Ingrid Kindkvist
Övrig ledamot
Johan Carlström
Ersättare
Gunilla Stridh Beckman
Håkan Nilsson


Göran Segergren

Barn-, utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

Ordförande
Göran Segergren
Övrig ledamot
Nhela Ali
Ersättare
Ted Starkås

Stöd- och omsorgsutskottet

Ordförande
Helen Johansson Kokkonen
Övrig ledamot
Ulla Wallering Fall
Ersättare
Inga Eriksson
Helena Johansson

Sociala myndighetsutskottet

Ordförande
Helen Johansson Kokkonen
Övrig ledamot
Ulla Wallering Fall

Styrgrupp för Översiktsplanearbetet

Ledamöter
Erland Olauson
Helen Johansson Kokkonen 


Lars Beckman

Överförmyndare

Lars Beckman

Revisorer

Urban Lööf (ersättare för sammankallande/ordförande)
Lena Nilsson

Aktieägarombud för CVAB och VETAB

Charlotte Kettle

Styrelse för CVAB

Ordförande
Erland Olauson
Vice ordförande
Helen Johansson Kokkonen
Ersättare
Göran Segergren 

Lekmannarevisor för CVAB

Urban Lööf

Styrelse för VETAB

 Ordförande
Erland Olauson
Vice ordförande
Helen Johansson Kokkonen
Ersättare
Göran Segergren 

Lekmannarevisor för VETAB

Urban Lööf

Huvudmän för Valdemarsviks Sparbank

 Urban Lööf

Erland Olauson
Örjan Karlsson
Erik Lundberg
Lena Nilsson
Lars Beckman
Majlis Paakkari 

Nämndemän i Norrköpings tingsrätt

Gunilla Strid-Beckman
Maud Carlsson

Kommunala penionärsrådet

Ordförande
Helen Johansson Kokkonen 

Kommunala handikapprådet

Ordförande
Helen Johansson Kokkonen 

Styrelsen för Johanna och CJ Lundbergs stiftelse

Ledamöter
Erik Lundberg
Annelie Gustavsson 

Styrelsen för Stiftelsen Gusums Bruksmuseum

Ordförande
Lars Beckman
Övrig ledamot
Bun-Britt Skill
Erättare
Urban Lööf
Kerstin Johansson

Revisorer för Stiftelsen Gusums Bruksmuseum

Lena Nilsson

Kustlandets styrelse

Ledamot
Ulla Vallering Fall 

Nationaldagsnätverket i Östergötland

Representant
Charlotte Kettle

Skärgårdsrådet

Representant
Erland Olauson 

Föreningsstämmor i Kommuninvest ekonomisk förening

Ombud
Erland Olauson

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ledamot
Ulla Wallering Fall

God man i jord- och skogsbruksfrågor

Britt Olauson

Gode män i tätortsfrågor

Örjan Carlsson
Erik Lundberg

FSF AB (Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag)

Ombud
Helen Johansson Kokkonen

Direktionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Östergötlandf (RTÖG)

Ledamot
Erland Olauson

Socialdemokraterna Östergötlands distriktsstyrelse

Ledamot
Helen Johansson Kokkonen

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland

Ledamot
Brit Olauson

Regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland

Ledamot
Lars Beckman

Folkhälsopolitiskt nätverk

Representant
Helen Johansson Kokkonen 

Fonus

Ombud
Erik Lundberg
Ersättare
Per-Olov Asterbäck

Marieborgs folkhögskola

Ombud
Kertin Johansson
Helen Johansson Kokkonen
Maud Carlson
Ersättare
Ola Wåhlin
Malin Andersson
Carina Plomén

Gusums Folkets Hus

Ombud
Britt Olausson
Lars Jonsson

Valdemarsviks Riksteaterförening

Ombud
Göran Segergren

Partidistriktets Representantskap

Ombud
Ted Starkås
Britt Olauson
Erland Olauson
Mats Ketle
Mokael Jonsson
Carina Plomén
Ersättare
Lena Nilsson
Örjan Karlsson
Erik Lundberg
Gunilla Strid Beckman
Ingemar Gustafsson
Majlis Paakkari