Insändare - Jobbsökarprojekt för Vallentunas unga!

 Tack moderaterna ­för ett bra samarbete för Vallentunas unga!

Socialdemokraterna föreslog 18/9 2011 i en motion till kommunfullmäktige i Vallentuna ”att kommunen ska vidta åtgärder så att unga vuxna i utanförskap kommer in i den sociala gemenskapen via arbete, studier eller annat som bedöms likvärdigt.” Ni moderater höll inte med oss då utan ni tyckte att läget var under kontroll. Det är därför mycket glädjande att vi nu, trots dessa två förlorade år, gemensamt kunnat besluta att starta ett jobbsökarprojekt för Vallentunas unga. Bättre sent än aldrig! Ingen ska behöva starta sitt vuxna liv som arbetslös. Vallentuna kommun kommer nu att aktivt ta ansvar för unga arbetslösa vuxna och för den annars sysslolösa tidsperioden innan staten via arbetsförmedlingen tar sitt ansvar och börjar agera.

 

Det finns dock mer att göra. Det förebyggande arbetet är samhällsekonomiskt mest lönsamt. Det gäller att hindra att ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden. Många av de ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden har ofullständiga gymnasiestudier. (S) på riksnivå föreslår bl.a. ett utbildningskontrakt för unga arbetslösa. Det innebär att studier kan kombineras med praktik eller jobb. Detta ska leda till gymnasieexamen. För att få ersättning från samhället ställs krav på att ungdomarna tar eget ansvar för att fullfölja sin utbildningsplan. Utan gymnasieexamen och möjlighet att fortsätta sina studier senare i livet är det lätt att fastna i arbetslöshet.

 

Vi måste också gemensamt ta krafttag för att lyfta fram Vallentuna gymnasiums styrkor och skapa möjligheter så att det kan utvecklas till ett konkurrenskraftigt alternativ såväl för kommunens egna ungdomar som för elever utanför kommungränsen. Och det är bråttom. Den här gången behöver vi agera genast! Så bästa moderater, om ni vill samarbeta för Vallentunas unga även i denna fråga så är socialdemokraterna redo.

 

 

 

Jaana Tilles (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-17 11:13