S-reservation Hemtjänsten


Vallentuna Socialdemokrater

 S-reservation

 Socialdemokraterna i Vallentuna accepterar inte att hemtjänsten effektiviseras ( läs besparingar) vilket är innebörden av Alliansens förslag till uppräkning av hemtjänstpeng med endast 1,2% mot det egentliga behovet på 2,4%.

 

Socialdemokraterna vill ha full kostnadsersättning för löner och priser, vi tycker att det är viktigt att satsa på Vallentuna kommuns äldre invånare. Att de ska kunna känna sig trygga , vare sig de har kommunal eller privat utförare inom hemtjänsten. En trygg och bra hemtjänst förebygger att de äldre behöver lämna sina hem i förtid. En trygg och bra hemtjänst säkrar vården och omsorgen om några av våra sköraste invånare.

 

Politik gör skillnad och Socialdemokraterna reserverar sig mot Alliansens beslut om 50% besparingar/ effektiviseringar till förmån för Socialdemokraternas förslag.

 

Socialdemokraterna föreslår en uppskrivning av hemtjänstpengen med 2,4 % från och med 1 januari 2014.

 

 

 

Vallentuna den 24 september 2013

 

 

Ing-Marie Elfström (S) Ulf Lundström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-05 13:24