Oppositionsrådet har ordet.

 

JOBB OCH FRAMTIDSTRO

Våren är här! Den otroligt vackra men långa vintern är över.

För visst är det så, att vi lyckligt lottade nordbor med våra fyra årstider älskar årstidsförväxlingarna och förtrollas om och om igen av de förändringar som sker i naturen. Efter att de färgglada löven har fallit från träden på hösten och mörkret infinner sig på riktigt, så börjar vi automatiskt vänta på den första snön som åtminstone delvis ger oss en ljusare tillvaro. Och trots kylan och den vinande blåsten så kämpar vi på under vintern och njuter av dess fördelar. Men någonstans i mars så börjar vi spana efter nästan obefintliga vårtecken och i april känns varje snöfall som en besvikelse. Hela kroppen skriker efter värme och sol så i maj får det bara vara nog med allt som har med vinter och kylan att göra.

I dag är det den Första maj då vi i Arbetarrörelsen tydligt markerar att NU FÅR DET VARA NOG MED KYLA OCH MÖRKER i det allians styrda Sverige och i Vallentuna! Nu har vi fått uppleva en politisk förväxling från rött till blått på riksplanet under snart sju års tid. För alltför många har den moderata regeringstiden inneburit kronisk kyla i vårt samhälle. Den växtkraften som våren för med sig, har uteblivit med alliansstyre. Många har tappat sin framtidstro.

Om det nu har varit kyla och minusgrader under de senaste sju åren i rikspolitiken så kan Vallentunas högerstyre under flera årtionden kanske jämföras med permafrost. Marken är genomfrusen. Förutsättningarna för utveckling och grönska finns, men man håller marken frusen för det är billigast så. Både den finansiella snålheten och bristande intresset hindrar kommunen att få fram de oanade rikedomar och utvecklingsmöjligheter som finns under frosten.

Men vet ni, hoppet är inte ute! Det finns tydliga tecken på "klimatförändringar" i Sverige. Folk märker allt fler nackdelar med allianspolitik och många har tappat tålamodet om löften som inte uppfylls. Exempelvis medvetna föräldrar som kräver att deras barn ska få de allra bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier och känna sig trygga i skolan och förskolan. Det går inte längre att "frysa" ner deras krav. Borgerligheten i Vallentuna gick ut stort i valåret 2010 med påståendet om ett trendbrott i förbättrade skolresultat i årskurs 9 vilket visade sig vara ett undantagsår i Vallentunas skolhistoria. Året efter låg vi igen under förväntade betygsresultat. Moderaterna brukar skryta med goda resultat i nutidsorientering men det är inte med nutidsorienteringspoäng man söker till gymnasiet eller till högskolan. Det finns inga socioekonomiska ursäkter till Vallentunas dåliga skolresultat. Vi har låg arbetslöshet, mycket låg andel elever med utländsk härkomst och vi har kompetent lärarkår. Men vi saknar skolpolitiska diskussioner på den högsta politiska nivån. Diskussioner som tydligt har ambitionen att skapa, tillsammans med pedagogerna, den bästa möjliga grogrunden för alla kommunens unga invånare. Tydlig politisk styrning saknas! Moderata intresset finns i andra frågor. (Gissa vilka!) Skolpengsramarna ska ha utrymme att belöna lärare utifrån prestation och engagemang. Med konkurrenskraftiga löner kan vi rekrytera och behålla de allra duktigaste lärare och pedagoger.

Dagens globala arbetsmarknad kräver välutbildad arbetskraft. Och vad gör alliansen? Ju, de börjar sortera/ gallra barn och ungdomar i tidig ålder allt efter läshuvud och talang såsom de kallar det. Helt ofattbart! Förstår de inte att lilla Sverige kommer att behöva satsa på varendaste en utav barnen för att Sverige ska kunna hävda sig med de andra länderna i världsmarknaden? I moderatstyrt Vallentuna gallrar man dessutom barn utifrån föräldrarnas ekonomi när det gäller kommunal kulturskola med en av de högsta avgifterna i hela landet. Här bryr man sig inte ens om barnen har talang eller inte! Tala om barnperspektiv i kommunala beslut! Jag fick kulturskolan med i mitt tal i år också. Vet ni om (S) har det minsta att säga till om

nästa år efter valet så är halveringen av kulturskolans avgifter bland de första beslut som tas, det lovar jag.

Vallentuna moderaterna antyder om att lägga ner Vallentuna gymnasiet om elevantalet sjunker ytterligare. Vilka kalla och kyliga tankar de har! Ingen framtidstro där inte! Socialdemokraterna tar bestämt avstånd från sådana tankar. Vår kommun behöver en kommunal gymnasieskola.

Lyft fram skolfrågorna på dagordningen. Ta med elever och pedagoger i utvecklingsdiskussioner. Var beredda att investera i varje barn utifrån de behov som just den eleven har. Se till att lärandemiljön motsvarar de krav som vi vuxna ställer på vårt. Inga möglade väggar och golv, inga nerkissade toalettgolv, inga ekande matsalar eller stora barngrupper. Barnens arbetsmiljö är lika viktig som vuxnas.

Arbetet är grunden till vårt välfärdssamhälle. Utbildning är vägen till arbetslivet. Det man snålar i utbildningskostnader får man betala mångdubbelt för, senare i antalet arbetslösa och utslagna i samhället. Socialdemokraterna vill kraftsamla kommunalkompetens för att ytterligare minimera arbetslöshet i kommunen bland unga och bland vuxna. Att erbjuda kommunens ungdomar sommarjobb är en självklarhet för socialdemokraterna. Inte till 30 eller 40 st ungdomar som moderaterna gör utan till alla som söker. Nynäshamn och Sundbyberg är två exempel på (S) styrda kommuner i länet som har gjort denna kommunala satsning. Jag är övertygad om att den summan som vi (S) lägger på detta i vår skuggbudget kommer att ge positiv avkastning bara efter några år. För oss är detta viktigt förebyggande arbete. Vi måste visa ungdomarna att de behövs och att deras arbetsinsats är värdefull. Det ger framtidstro för ungdomar!

Vi har många småföretagare i kommunen. Flertalet av dem är enmansföretag. Samhället behöver dessa driftiga och modiga personer som vill testa sina egna idéer och förverkliga sina drömmar. Det är där tillväxtpotentialen finns. Det är där nya jobb skapas. Socialdemokraternas ambition är att i ett tätt samarbete med det lokala näringslivet skapa ett bättre företagarklimat än dagens i syfte om att uppnå full sysselsättning i kommunen och locka hit flera nya företagare och arbetsplatser.

Det kan vara naturens lag att efter en kall period följer en varmare. Men jag vädjar till alla Första maj deltagare att vara med att se till att den kalla perioden tar slut senast i september 2014. För nu får det vara nog! Sverige och Vallentuna behöver framtidstro och värme!

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-23 08:52