Uttalande

Socialdemokraterna i Vallentuna har på sitt årsmöte på den internationella kvinnodagen antagit följande uttalande:

 

Sverige har skrivit under FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den första artikeln ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” ska genomsyra även vårt lokalpolitiska agerande. Förekomsten av hot, trakasserier och misshandel bryter både mot lagar och mot de mänskliga rättigheterna. Politiken har dock makten att förändra och styra utvecklingen åt ett önskat håll.

Läs hela uttalandet här

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-09 13:29