Nu är årets intressanta och utvecklande introduktions- och medlemsutbildningarna tillgängliga

Nu är årets intressanta och utvecklande introduktions- och medlemsutbildningarna tillgängliga. Tveka inte att anmäla dig till någon av utbildningarna på www.socialdemokraterna.se/stockholm/studier eller eller kontakta catta.hedrenius@telia.com om du har frågor.

 

Utbildningar för nya medlemmar

Med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen kan du delta i en rad olika lärorika utbildningar där du lär dig alltifrån politiska processer till ledarskap. Du börjar med att delta i medlemsutbildningen som är i tre steg.

Vi genomför medlemsutbildningar av hög kvalité för att ge dig verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i hur politik, ideologi, historia och partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap.

Inled ditt medlemskap med en introträff där du under två timmar får träffa andra nya medlemmar, veta mer om ditt medlemskap och vägar till engagemang. Eller gå direkt in på medlemsutbildning steg 1.