Ska vi avgiftsbelägga eller stödja våra barn?

På kommunfullmäktige den 23/11 2015 behandlades ärendet om nya taxor och avgifter fritidsnämnden, KS 2015.298. Vallentunas föreningsliv ger våra barn och ungdomar utveckling, trygghet och tillhörighet. Att införa repressiva avgifter är det minsta våra föreningar behöver.

Är det då rätt att införa avgifter (straffavgifter) för Vallentuna föreningar? Här är ett par exempel hur de föreslagna avgifterna påverkar våra föreningar:

  • en ledare inte kommer i tid till träningen eller blir akut sjuk så straffas barnen med en extra kostnad på 300 kronor
  • barn som kommer försent till en träning får plikta med 600 kronor
  • att en trött och stressad ideellt arbetande ledare glömmer skicka in en blankett i tid innebär att barnen ska böta 1000 kronor

 

(S) Vallentuna yrkade på återremiss av ärendet vilket bifölls av kommunfullmäktige.

 

Här är (S) Vallentuna anförande:

Motivering till återremiss, ärende 20 - Nya taxor och avgifter fritidsnämnden (KS 2015.298)

Ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare.

Än en gång står jag här för att försöka rädda Vallentunas föreningsliv undan ett förslag som är direkt skadligt för deras verksamhet. Varför vill ni taxera föreningslivet ännu mer? Jag trodde att vi var överens om hur viktig föreningarnas verksamhet är för vår kommun. Det finns ingen konsekvensbeskrivning i förslaget. Bara förrådshyrorna innebär en taxehöjning på 25-30 tusen, minst. Dessa kostnader kan föreningarna bara finansiera på ett sätt och det är genom avgiftshöjningar. Flera av avgifterna är rena straffåtgärder där syftet är att ekonomiskt skada föreningarna när de visar svaghet, eller rättare sagt det är barnen som straffas eftersom det är där kostnaden måste tas ut i slutänden.

 

Några exempel på konsekvenser:

-Om en ledare inte kommer i tid till träningen eller blir akut sjuk så straffas barnen med en extra kostnad på 300 kronor.

-Barn som kommer försent till en träning får plikta med 600 kronor.

-Att en trött och stressad ideellt arbetande ledare glömmer skicka in en blankett i tid innebär att barnen ska böta 1000 kronor.

 

Exemplen är fler men jag hoppas att det räcker så här för att ni ska förstå konsekvenserna av förslaget. Om det nu är ett så stort ordningsproblem med föreningarna att man måste besluta om införande av ett bötessystem så infinner sig frågan vad är problemet? Det kanske är så att föreningarna behöver hjälp och stöd istället för hugg och slag. Förslaget förtjänar att kastas på den historiska soptippen som ett misstag vi aldrig ska göra igen. För att ge fullmäktige en chans att fundera lite till så yrkar jag återremiss på följande grunder.

Laglighet

Laglighet för avgifterna:

- Tidtagarur Omega,

- Ej bortplockad sarg,

- Ej bortplockad övrig utrustning,

- Utryckningskostnad handhavandefel,

- Ej stängda fönster,

- Uppställda dörrar och

- Försenad inlämning av intern tidsfördelning

ska utredas, då det råder tveksamhet om dessa avgifter är i enlighet med Kommunallagen 8 kap, 3c § ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”.

Lämplighet

Då ”sanktionsavgifterna” är av rent repressiv natur ska alternativa åtgärder för att komma till rätta med eventuella ”ordningsproblem” utredas och redovisas.

Ekonomiska konsekvenser

Hur påverkar dessa avgifter föreningarnas ekonomi? Framför allt hyresavgifterna för förråd för föreningarna ska utredas och redovisas. Sammanfattningsvis vill jag bara säga att förslaget är direkt föreningsfientligt samt att det i vissa delar dessutom är olagligt. Om ni nu mot bättre vetande väljer att fatta beslut idag så är mitt yrkande avslag på denna stolleprodukt. De som ändå tycker att detta är ett bra och förståndigt förslag ber jag ödmjukast att här i fullmäktige komma upp i talarstolen och förklara för föreningslivet varför straff och sanktioner är bättre än hjälp och stöd.

 

Jerri Bergström

Socialdemokraterna i Vallentuna