Välkomna till Vallentuna!

Socialdemokraterna i Vallentuna tycker det är bra att politikerna tillsammans över blockgränserna nu har beslutat om att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända. Det avlastar ett antal kommuner i länet som i åratal har fått ta alldeles för stor ansvar för flyktingmottagandet. Vallentuna har hänvisat till bristen på hyresrätter och sluppit bära sitt solidariska ansvar.

Enligt ett avtal med Migrationsverket ska Vallentuna ta emot 144 ensamkommande barn och 129 nyanlända i år. I detta läge måste kommunen snabbt ordna boenden. Med hjälp av tillfälliga bygglov för paviljonger kan en del av bostadsfrågan lösas.

Vad kan vi hjälpa till med så att nyanlända snabbt lär sig språket, hittar utbildningsplats eller ett arbete? Hur kan vi ytterligare underlätta integrationen så att de lär de sociala koderna och normerna i vårt samhälle? Mycket om inte allt detta sker i samspel med andra. Vi ska erbjuda nyanlända rikligt med tillfällen där de måste använda svenska och träffa oss andra kommuninvånare.

Att placera två paviljonger för 24 till 38 personer i Ekskogen gör det tufft med att underlätta integrationen vilket är vår viktigaste uppgift. Ekskogen är litet samhälle med ca 200 invånare. Kommunikationerna är mycket begränsade med ett tåg per timme på dagtid och på sommarhalvåret är det mer regel än undantag att Roslagsbanetrafiken är avstängd. Kommunal service (bl.a. skolor, förskolor, bibliotek) och kommersiell service saknas helt i Ekskogen. Det är också oklart om VA-frågan är tillräckligt utredd, kommer vattnet att räcka?

Vi Socialdemokrater föredrar andra mer centrala platser i Vallentuna just för paviljongplaceringar, men frågan har inte lyfts med oss. Det finns flera möjliga platser i centrala Vallentuna närmare kommunikationer, service och föreningsliv. Det betyder inte att vi skulle vara emot nyanländas bosättning i mindre mängd i Ekskogen eller i andra platser i kommunen. Hela kommunen ska ju ändå hjälpas åt i det viktiga integrationsarbetet. Vi har goda förutsättningar att lyckas med detta om kommuninvånare och föreningar får aktuell information om läget.

Jag är övertygad om att invånare, företag och föreningar i Ekskogen, Kårsta, Karby/Brottby och  i Vallentuna kommer att göra sitt bästa för att de nyanlända och ensamkommande barn ska känna sig välkomna till vår fantastiska kommun.

 

Jaana Tilles (S)

Oppositionsråd i Vallentuna