(S) i Vallentuna kräver satsning på att ta emot fler flyktingar

Vallentuna hör till de kommuner i landet som tar emot minst antal nyanlända flyktingar och andra som har fått uppehållstillstånd. Hittills i år har kommunen endast tagit emot fyra (!) flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket. Nu kräver Socialdemokraterna att den moderatstyrda majoriteten tar fram en plan för hur Vallentuna ska ta sin del av ansvaret för flyktingar framöver.

-          Det är pinsamt att Vallentuna märker ut sig som en kommun som inte tar emot fler flyktingar när vi upplever den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Det motsvarar inte de värderingar som Vallentunaborna har. Här finns det både vilja och kapacitet att hjälpa människor som har flytt krig och förföljelse, och som har tvingats genomlida svåra umbäranden för att komma till Sverige, säger Jaana Tilles (S) oppositionsråd.

 

För att Vallentuna ska kunna ta emot fler flyktingar krävs ett antal insatser. Därför har Socialdemokraterna i Vallentuna tagit fram ett tiopunktsprogram för att stärka kommunens kapacitet:

  1. Ett nytt avtal med Migrationsverket, där Vallentuna förbinder sig att ta emot betydligt fler flyktingar än hittills.
  2. En bred satsning på fler hyreslägenheter för både ungdomar och nyanlända. Vallentuna saknar idag bostäder som inte kräver stora kontantinsatser.
  3. Ett nytt, kommunalt, hyresbidrag för nyanlända som erbjuds att hyra ett rum e dyl hos en villaägare, eller bostadsrätts- eller hyresrättsinnehavare.
  4. En förstärkning av resurser, kompetens och kapacitet hos de skolor som tar emot nyanlända elever.
  5. En uppbyggnad av högkvalitativ SFI-undervisning i Vallentuna.
  6. En jobbsatsning – där kommunen och näringslivet förbinder sig att i dialog med de nyanlända själva skapa ett antal nya jobb och praktikplatser som kan matchas med den kompetens som de nyanlända har.
  7. En ny mötesplats där frivilligorganisationer och kommuninvånare kan öka kunskapen om de länder som de nyanlända kommer ifrån.
  8. Ett kommunalt faddersystem, där Vallentunafamiljer och –invånare får anmäla om de – snabbare och mindre komplicerat – vill vara en enklare form av kontaktfamilj/-person för en nyanländ familj eller ensamkommande barn och ungdomar.
  9. Ökat stöd till folkrörelser och frivilligorganisationer som kan bidra till att hjälpa till att integrera nyanlända barn, ungdomar och vuxna i samhället.
  10. En förstärkning av kommunens tolkresurser.

 

Tiopunktslistan läggs fram som en motion i Vallentunas kommunfullmäktige.

 

-          Vi kommer även att bjuda in representanter för våra grannkommuner och andra kommuner i Stockholms län för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för ett bra mottagande. Andra kommuner har med rätta riktat kritik mot att Vallentuna och andra välbärgade kommuner hittills inte har tagit sin del av ansvaret för att ta emot flyktingar. Nu är det hög tid att ändra på det. Vi kan och vi vill, säger Jaana Tilles.

 

För mer information:

Jaana Tilles (S), Oppositionsråd i Vallentuna

Telefon: 070 754 01 36

jaana.tilles@vallentuna.se