Vi bygger framtidens Vallentuna

Socialdemokraterna i Vallentuna växte mest i Stockholmsregionen i valet 2014. Vi är stolta över Vallentuna men för att bli en riktig framgångskommun behövs en tydlig förändring.

Vi bygger framtidens Vallentuna med utgångspunkt från

- Barn och unga är framtiden

- Hållbart boende för alla

- Utveckla idrott och föreningsliv

- Bättre livskvalitet för seniorer

- Mer kultur för fler

- Jobb och företagande utvecklar

- Demokrati och delaktighet förbättrar

- Ett grönt Vallentuna

 

Konkreta exempel hur vi bygger framtidens Vallentuna

 • Vi anställer fler lärare, förskollärare, fritidspedagoger och administrativ personal. Mindre grupper redan i förskolan ger mer vuxentid för varje barn.

 • Vi skapar förutsättningar att höja kunskapsresultaten för alla bl.a. genom kontinuerlig kompetensutveckling av lärare och med hjälp av ny teknik.

 • Vi rustar upp de nergångna skollokalerna och skolgårdarna.

 • Vi skapar möjlighet för barn att delta i förskolans verksamhet upp till 30 timmar/vecka även vid föräldraledighet eller arbetslöshet.

 • Vi bygger fler hyresrätter. Andelen ska vara en tredjedel vid nyproduktion.

 • Vi verkar aktivt för en Roslagsbana till Arlanda.

 • Vi ger särskilt stöd till föreningar som satsar på bredd i sin ungdomsverksamhet.

 • Vi inför en avgiftsfri simskola för alla barn.

 • Vi planerar för seniorbostäder och trygghetsboenden både som bostadsrätter och hyresrätter på flera orter i kommunen.

 • Vi tillhandahåller rådgivning till företagare, inför ett mentorprogram mellan nya och mer etablerade före tag och uppmuntrar kvinnligt företagande.

 • Vi kvalitetsgranskar all kommunal verksamhet för att identifiera nya utvecklingsområden.

 

Läs mer om hur vi vill bygga framtidens Vallentuna

  Handlingsprogram 2014-2018

 

Näringslivsprogram 2016-2020