Vi bygger framtidens Vallentuna

Socialdemokraterna i Vallentuna växte mest i Stockholmsregionen i valet 2014. Vi är stolta över Vallentuna men för att bli en riktig framgångskommun behövs en tydlig förändring.

Vi bygger framtidens Vallentuna med utgångspunkt från

- Barn och unga är framtiden

- Hållbart boende för alla

- Utveckla idrott och föreningsliv

- Bättre livskvalitet för seniorer

- Mer kultur för fler

- Jobb och företagande utvecklar

- Demokrati och delaktighet förbättrar

- Ett grönt Vallentuna

 

Konkreta exempel hur vi bygger framtidens Vallentuna

 • Vi anställer fler lärare, förskollärare, fritidspedagoger och administrativ personal. Mindre grupper redan i förskolan ger mer vuxentid för varje barn.

 • Vi skapar förutsättningar att höja kunskapsresultaten för alla bl.a. genom kontinuerlig kompetensutveckling av lärare och med hjälp av ny teknik.

 • Vi rustar upp de nergångna skollokalerna och skolgårdarna.

 • Vi skapar möjlighet för barn att delta i förskolans verksamhet upp till 30 timmar/vecka även vid föräldraledighet eller arbetslöshet.

 • Vi bygger fler hyresrätter. Andelen ska vara en tredjedel vid nyproduktion.

 • Vi verkar aktivt för en Roslagsbana till Arlanda.

 • Vi ger särskilt stöd till föreningar som satsar på bredd i sin ungdomsverksamhet.

 • Vi inför en avgiftsfri simskola för alla barn.

 • Vi planerar för seniorbostäder och trygghetsboenden både som bostadsrätter och hyresrätter på flera orter i kommunen.

 • Vi tillhandahåller rådgivning till företagare, inför ett mentorprogram mellan nya och mer etablerade före tag och uppmuntrar kvinnligt företagande.

 • Vi kvalitetsgranskar all kommunal verksamhet för att identifiera nya utvecklingsområden.

 

Budgetförslag för Vallentuna kommun 2017-2019

Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna. Vallentuna ska vara en ledande kommun inom utbildning, äldreomsorg och hållbar utveckling.

Barnen och ungdomarna är vår framtid. De ska få de allra bästa förutsättningarna att möta framtidens utmaningar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund eller ekonomi ska inte få bestämma hur deras barn ska lyckas med sin utbildning. Alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål. Vi sätter satsningarna på barnen och skolan främst!

 • Barn och unga är framtiden
 • Hållbart boende för alla
 • Vallentuna kommun, en attraktiv arbetsgivare
 • Bättre livskvalitet för seniorer
 • Jobb och företagande utvecklar
 • Effektiviseringar

 

Här budgetförslaget i sin helhet med konkreta förslag hur vi bygger Vallentuna: Socialdemokraternas budgetförslag för Vallentuna kommun 2017-2019

Presention av budgetförslag 2017-2019: Budgetförslag 2017-2019

 

Läs mer om hur vi vill bygga framtidens Vallentuna

 Handlingsprogram 2014-2018

 

Näringslivsprogram 2016-2020

 

Det aktiva partiet i Vallentuna

Socialdemokraterna i Vallentuna är ett aktivt parti och du finner oss inte bara i Kommunstyrelsen och nämnderna utan även på torget och i media. Här några av våra motioner, interpellationer och insändare.

Motioner

Interpellationer

Insändare