Rädda Össebyhus AB

 

Rädda Össebyhus AB,
vårt kommunala bostadsbolag

Alliansen i Vallentuna har redan reat ut en stor del av Össebyhus. Nu riskerar vi att resten försvinner.

Att sälja ut kommunal egendom under lågkonjunkturen är inget annat än spel och dobbel där kommunen är den säkra förloraren.

Om kommunen äger mindre än hälften av hyreslägenheterna finns inte längre bruksvärdessystemet kvar. Det betyder att de privata hyrsevärdarna kan höja hyrorna hur de vill.

Kommunen har ett socialt ansvar för invånarnas boende. Det är enklast att uppfylla detta om man har ett kommunalt bostadsbolag.

Vi Socialdemokrater har under många år kämpat för Össebyhus och föreslagit att Össebyhus får bygga på kommunala tomter runt om i kommunen. Naturligtvis borde Össebyhus få vara med och bygga nu när centrumbebyggelsen kommer igång på andra sidan järnvägen.

Flera utvecklingsområden är möjliga om den politiska viljan finns.

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-05 00:29