S-Yttrandet om LOV (Lag om Valfrihet i vården)


29 september 2009

Socialdemokraterna vill med detta yttrande peka på att de företag
som ämnar skriva avtal med Vallentuna kommun, som utförare
inom ”kundval” för brukare inom hemtjänsten, ej behöver ha
kollektivavtal, vilket reglerar löner och pensionsavtal med mera
för de anställda inom dessa företag.

Socialdemokraterna har tidigare yrkat på att Vallentuna kommun
ska kräva att de företag som kommunen tecknar avtal med ska ha
kollektivavtal och det gäller ”Kundval i hemtjänsten” inom
Vallentuna också, eftersom vi är oroliga för social lönedumpning,
vilket innebär risk för lägre lön, lägre pension, lägre sjukpeng och
sämre anställningsvillkor. Alla anställda (oftast kvinnor) inom
hemtjänsten har rätt till trygghet, ordentliga lönevillkor, säkra
pensionspengar och övrigt som kollektivavtal innebär. Det vinner
alla på i de anställdas familjer.

Vi ser det som ett bevis för att Vallentuna kommun är en rättvis
kommun som värnar om sina anställda och deras invånare, många
av de anställda i hemtjänsten i Vallentuna bor också här. Vi vill
visa att Vallentuna är en ”Schysst” kommun att arbeta i.

För socialdemokraterna i Vallentuna
Ing-Marie Elfström Ulf Lundström

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-04 17:04