S-budget 2011-2013

 

Beslut om kommunplan 2011-2013 har klubbats i kommunfullmäktige och här kan du läsa vårt förslag att göra skillnad i politiken. Under rubriken "Oppositionsrådet har ordet" kommenterar Jaana Tilles dessa siffror.

Länk till s-budgetförslag i siffror

Länk till s-budgetförslag, satsningar 2011, skolpeng och investeringar

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-27 17:59