S-insatser på Kommunfullmäktige den 17 maj

Enkel fråga lokal för daglediga    ställdes till Socialnämndens ordförande Gunnel Orselius Dahl.

2 motioner las fram och skickades till Kommunstyrelsen för beredning

Motion ang att bo ihop på äldreboende 

och

motion om förenklad hemtjänst 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-20 00:45