Särskilt yttrande i Barn- och Ungdomsnämden i augusti -09

Punkt 3 ”Remiss – Kommunplan 2010-2012”

Socialdemokraterna i Vallentuna har tidigare presenterat förslag på ekonomiska lösningar för kommunen som bygger på skattehöjningar och att besparingar inte ska göras i skola och socialomsorg.

Vi socialdemokrater kan därför inte delta i beslutet kring remissvaret på kommunplanen. Vi står fast vid vårt tidigare yttrande om att kommunen måste satsa på skolan, nu i orostider är det viktigare än någonsin att skolan får de resurser den behöver för att upprätthålla kvaliteten. Vi får inte förstöra det framgångsrika arbete som gjorts i Vallentunas skolor för att skapa hög kvalitet.

För (s)-gruppen
Thomas Arctaedius              Bodil Umegård