Våra yrkanden på Socialnämnden den 9 juni -09

Yrkanden från Socialdemokraterna angående sparförslag:

*Att Socialnämnden äskar pengar från Kommunstyrelsen i  Vallentuna       kommun,  för att se till att målen, kvaliteten och  säkerheten upprätthålls för de av våra invånare som  omfattas av Socialnämndens insatser.

*Att Socialnämndens politiker erhåller en tydlig och konkret   konsekvensanalys, varje tertial, vid åtstramningar av budgeten och de föreslagna besparings-åtgärderna som beslutas den 9/6-2009. Denna ska redovisa vad som händer de direkt drabbade omsorgstagarna och dess personal inom Socialnämndens
ansvarsområde.

 *Socialdemokraterna yrkar även avslag på föreslagna besparingar inom Socialnämndens område till förmån för det budgetförslag som Socialdemokraterna lagt.

För Socialdemokraterna i Vallentuna

Ing-Marie Elfström Ulf Lundström