Viktigt: Kolla den privata hemtjänsten!

Fr.o.m den första januari 2010 kan du även välja privat hemtjänst, LOV (=lagen om valfrihet) i Vallentuna kommun.
Vill du att de privatanställda ska ha lika trygga anställningsvillkor som kommunanställda inom hemtjänsten? Hör efter om företaget har ett kollektivavtal eller motsvarande villkor som innebär bl.a. att den som kommer och hjälper dig får avtalsenlig lön och pensionspengar inbetalda.
Om du är osäker om detta, kontakta Kommunal i Vallentuna tel. 08/587 856 93         eller e-post  Sektion18.stockholm@kommunal.se

Birgitta Hansson ordförande för Vallentuna S-kvinnor

Taggar: