Motion HBT-certifiering av Vallentuna kommun

 

Till Vallentuna kommunfullmäktige 2013 Socialdemokraterna i Vallentuna

 

Motion: HBT-certifiera hela Vallentuna kommun i egenskap av arbetsgivare.

 

Vallentuna kommun har låtit HBT-certifiera Vallentuna ungdomsmottagning i syfte att främja olikheter vad gäller sexuellt likaberättigande och en möjlighet för personalen att reflektera över normer och bemötande i samhället. Personalen har utbildats i fyra steg under ledning av RFSL:s utbildare.

 

En HBT- certifiering ger enligt RFSL personalen möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt samt att bemöta Vallentunaborna på ett kunnigt och respektfullt sätt. Det handlar även för Vallentuna kommun som arbetsgivare om att bemöta anställda ur ett HBT- perspektiv.

Detta gäller skolor, förskolor, vårdhem, socialtjänst,samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturskolan för att nämna några kommunala instanser. Det tar ca 6-8 månader att genomföra processen. Målet är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna samt att kommunens värdegrund kommuniceras till både personal och Vallentunas invånare.

 

Könsidentifiering och sexualitet är starkt sammanvävda med våra värderingar, handlingar, positioner och ställningstagande i samhället. Sverige har kommit en bit vad gäller förståelse för homosexualitet, men det var först 1979 som det togs bort att det var en sjukdom, en psykisk åkomma. På 1940 -50 talen straffades homosexuella med fängelse och det är många homosexuella som än idag lider av psykisk ohälsa och självmordsförsök är dubbelt så vanligt inom HBT -gruppen visar Folkhälsoinstitutets rapport : Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation 2005. I många länder är det belagt med dödsstraff, och i Sverige idag, utsätts HBT- personer för både hatbrott, kränkningar och misshandel. Enligt Säpo ökade antalet brott med homofobisk karaktär under 2002-2003 med 38 %. Under 2004 hade det ökat till 50%.

 

För att främja ett öppnare och tryggare samhälle för alla individer i Vallentuna behövs en HBT- certifiering som ett led i en mer demokratisk process och i enlighet med en rapport av Hans Knutagård 2003, måste Vallentuna kommun ha klara strategier och handlingsplaner för att motverka homofientlighet.

 

Låt Vallentuna ligga i framkant i Sverige!

 

(HBT -homosexuella, bisexuella och transpersoner)

( RFSL- Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.)

 

Socialdemokraterna i Vallentuna föreslår därför:

 

att hela Vallentuna kommun i egenskap av arbetsgivare ska HBT- certifieras. .

 

Vallentuna 30 september 2013

 

Ing-Marie Elfström Jaana Tilles

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-05 13:04