Motion Vallentunasjön

 Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Motion
Vallentunasjöns vänner, partipolitiskt obunden intresseförening, bildades för ett antal år sedan för att väcka opinion till att rena Vallentunasjön. Kommunen tog sig an problematiken så småningom och påbörjade arbetet med att öka Vallentunasjöns rekreativa värden genom att försöka återställa den ekologiska balansen i sjön.  Detta för att bl.a. på sikt öka siktdjupet, ett arbete som nu har pågått under flera års tid.

Det råder total politisk enighet över parti- och blockgränserna att detta arbete är viktigt och att arbetet ska fortsätta. Det som dock saknas är en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige vilka åtgärder kommunen har satsat på, vilka resultat det har gett och till vilken kostnad. Dessutom vore det intressant att få veta hur planerna på fortsatt arbete ser ut.

Därför föreslår vi

att en skriftlig redovisning sammanställs till Vallentuna kommunfullmäktige om vilka åtgärder kommunen har satsat på, vad dessa åtgärder har gett för effekt/resultat, till vilken kostnad och hur man tänker fortsätta arbetet när det gäller projektet att rena Vallentunasjön.

För Socialdemokraterna i VallentunaJaana Tilles

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-05 12:59