Motion: Kommunal lekpark

Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Motion

Kommunal lekpark

 

Vallentuna är en barnrik kommun.  Ca 18 % av kommuninvånarna är 0-11 åringar.

Ett problem är dock att barnperspektivet, barnkonventionen och barnens möjlighet att ha inflytande i samhällsplaneringen och speciellt i den fysiska planeringen har försummats av den styrande majoriteten.

Barn har ett stort behov av fysisk aktivitet och utomhusvistelse. På lekplatser kan barnen utveckla sin motorik och lära sig att interagera med andra.  Lekparkerna är även viktiga mötesplatser för vuxna.

Vallentuna har ett antal mindre kommunala lekplatser, oftast med en gunga, sandlåda och rutschbana. Ingen av de befintliga parkerna är tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. När det gäller skötsel- och underhåll av dessa lekparker finns det mycket mer att önska. Kommunen saknar en större, centralt belägen och tillgänglig lekpark. Idag åker många föräldrar med sina barn till lekparker i grannkommuner, exempelvis i Täby där politiker utifrån sin Lek- och aktivitetsplan har investerat mer i lekplatser.

Tyresös Stadslekpark och Malmös temalekparker kan fungera som inspiration för att komma igång med arbetet att ge Vallentunas yngsta kommuninvånare plats i samhällsplaneringen.

 

Därför föreslår vi

att kommunen skapar en ny kommunal lekpark där tillgänglighetsaspekter har beaktats

att en skötsel- och underhållsplan lekparker upprättas och följs upp årligen

 

För den Socialdemokratiska gruppen den 31 augusti 2015

 

Jaana Tilles